Regulamin zakupu naszych zabytkowych mebli

1. Definicja i przedmiot zamówienia
Ta strona jest ecommece. La Mobili del Passato S.r.l. sprzedaje na tej stronie zabytkowe i używane przedmioty projektowe, które można kupić bezpośrednio lub wysyłając propozycję zakupu. Niniejsza umowa ("Umowa") jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu art. 50 et se. dekretu ustawodawczego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. ("Kodeks konsumencki"). Przedmiotem Umowy jest sprzedaż ruchomości pomiędzy Mobili del Passato S.r.l., z siedzibą w Strada Valenza 4H – 15033 Casale Monferrato (AL) a konsumentem ("Klient"). Umowa zostaje zawarta bezpośrednio poprzez akceptację przez Mobili del Passato S.r.l. oferty zakupu wystawionej przez Klienta lub poprzez zakup przez Klienta po pełnej cenie.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży ("Ogólne Warunki"), a w szczególności informacje, o których mowa w art. Artykuł 52 Kodeksu Konsumenckiego, dostarczony przez Mobili del Passato S.r.l., pozostaje ważny i obowiązuje do czasu ich modyfikacji i/lub uzupełnienia przez Mobili del Passato S.r.l. Wszelkie zmiany i / lub uzupełnienia Ogólnych Warunków będą obowiązywać od dnia, w którym zostaną podane do wiadomości publicznej i będą miały zastosowanie do sprzedaży dokonanej od tej daty. Najnowsza zaktualizowana wersja Ogólnych Warunków jest dostępna na Stronie.

2. Ceny
Ceny sprzedaży produktów zilustrowane na Stronie przez Mobili del Passato S.r.l. zawierają przepisy podatkowe "system marży". 36 D.L. 41/1995 conv. z modif. L. 85/1995. Koszty dostawy są wyłączone i wskazane na każdej stronie artykułu, które można obliczyć, wprowadzając kraj przeznaczenia w przestrzeni aposito. W przypadku, gdy kraj przeznaczenia nie jest wskazany, cena transportu zostanie zażądana za pomocą wyceny.
Wszystkie dane publikowane w reklamach są uważane za ważne, z wyjątkiem błędów i pominięć transkrypcji, w tytule, cenie, opisie lub zdjęciu.

3. Metody zakupu i płatności
3.1 – Zawarcie Umowy następuje poprzez natychmiastowy zakup po pełnej cenie wskazanej przez Klienta.
3.2- W przypadku propozycji zakupu, Mobili del Passato S.r.l. zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu, każdej kontrofercie lub odmowie, a Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną z automatycznym wysłaniem przez system.
3.3- Klient będzie mógł wybrać jedną z następujących metod płatności: PayPal; Przelew bankowy z wyprzedzeniem dane zostaną przekazane Klientowi po zakończeniu sprzedaży; Płatność za pobraniem do kuriera czekiem bankowym lub gotówką tylko na kwoty nieprzekraczające 3.000,00 euro.

4. Dostawa produktów – Reklamacje
4.1- Dostawa Mobili del Passato S.r.l. na adres wskazany przez Klienta metodami transportu uzgodnionymi lub wyjaśnionymi na stronie na stronie metod wysyłki.
4.2- Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu produktu mogą być przekazywane na adres e-mail info@mobilidelpassato.com.

5. Gwarancje
Dla każdego zakupionego mebla lub akcesorium Mobili del Passato S.r.l. wydaje Ekspertyzę na wniosek stałego klienta zgodnie z art. 63 dekretu z mocą ustawy z dnia 29 października 1999 r., N. 490.

6. Obowiązki klienta
Klient oświadcza i gwarantuje: że jest konsumentem zgodnie z przepisami art. 3 Kodeksu Konsumenckiego; być pełnoletnim; że dane podane przez ygo samego w celu wykonania Umowy są poprawne i zgodne z prawdą.

7. Prawo do odstąpienia od umowy
7.1- Sprzedaż jest wspomagana przez gwarancje na wady i wady przewidziane przez prawo. Zgodnie z art. 53 dekretu z mocą ustawy z dnia 6 września 2005 r. nr 206, jeżeli Klient jest konsumentem, ma on prawo odstąpić od umowy kupna z dowolnego powodu i bez podawania wyjaśnień. Aby skorzystać z tego prawa, klient musi wysłać pisemną wiadomość w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Komunikacja musi być skierowana pocztą elektroniczną do info@mobilidelpassato.com. Towar musi następnie zostać zwrócony na koszt Klienta w ciągu 10 dni od daty otrzymania samego towaru, do siedziby Mobili del Passato S.r.l. w Strada provinciale 35bis dei Giovi nr 41 15062 Bosco Marengo (AL). Pełna zapłacona kwota (z wyłączeniem kosztów wysyłki) zostanie zwrócona po ustaleniu integralności zwracanych towarów.